Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đăng ký doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0200128254 ngày 06 tháng 6 năm 2016; Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2016;...
Ngày đăng: 6/21/2016
 
Đại hội đồng cổ đông lần đầu.
Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Công ty CP Xây lắp  và Vật liệu V đã tiến hành ĐHĐCĐ lần đầu với tổng số 99,75% cổ phần có quyền biểu quyết đến dự. Đại hội đã được tổ chức theo đúng qui định và đã biểu quyết với tỷ lệ 93,84% thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp và V...
Ngày đăng: 6/2/2016
 
CBM-Báo cáo Tình hình SXKD
BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________________                 ...
Ngày đăng: 5/13/2016
 
CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty
BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________________                 ...
Ngày đăng: 5/13/2016
 
CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II)
BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________________                 ...
Ngày đăng: 5/13/2016
 
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Báo cáo tình hình SXKD (Tiếp theo) (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ